Pravila konkursa “Od kreativnosti do smrzavanja od sreće” – Instagram

Pravila konkursa “Od kreativnosti do smrzavanja od sreće” – Instagram

Da li i ti voliš ledeni osvežavajući ukus pomešan sa najfinijom čokoladom koji krije naša unikatna Ledena? Ako je odgovor DA, pozivamo te da učestvuješ u specijalnom konkursu koji je Ledena sama organizovala!
Sve što je potrebno da uradiš jeste da pratiš Bananicin instagram profil, i da u komentaru ove objave napišeš odgovor na pitanje Gde se kriju najveće zalihe Ledenih Bananica. Svoje kreativno rešenje možeš napisati ispod ove objave od 15.6.2024. do 24.06.2024 u 23:59 h.
Svakog od ovih dana ćemo proglasiti po jednog pobednika, i na kraju konkursa imati čak 10 dobitnika ove slatke nagrade!
Za više informacija, pogledajte Pravilnik nagradnog konkursa.

Pravila konkursa “Od kreativnosti do smrzavanja od sreće”

 1. Organizator i svrha sprovođenja konkursa

  Privredno društvo “Atlantic Štark” doo Beograd, Bulevar Peka Dapčevića 29, mb 07026447, u daljem tekstu: Organizator, organizuje konkurs pod nazivom “Od kreativnosti do smrzavanja od sreće”.
  Konkurs se priređuje i sprovodi u svrhu:

  • promocije Organizatora i njegove delatnosti, proizvoda i ponude kroz niz promotivnih i marketinških sadržaja i aktivnosti;
  • unapređenja i plasmana proizvoda Organizatora u prodajnim objektima.
 2. Predmet, trajanje, mesto i mehanizam sprovođenja konkursa

  Predmet konkursa je aktivacija u kojoj učestvuju korisnici društvene mreže Instagram. Učesnici treba da pokažu svoju kreativnost i napišu odgovor na pitanje gde se kriju najveće zalihe Ledenih Bananica. Svoje kreativno rešenje treba da ostave u komentaru ispod objave okačene 15.06.2024. na Bananica Instagram profilu.

  Neophodno je da učesnici prate Bananica Instagram profil https://www.instagram.com/stark_bananica/.

  Svakog dana tokom trajanja konkursa stručni žiri organizatora bira 1 (jednog) dobitnika nagrade, što je ukupno 10 (deset) dodeljenih nagrada tokom konkursa.

  Konkurs se organizuje za punoletne učesnike koji su navršili 18 godina i koji za vreme trajanja konkursa napišu komentar ispod objave, uz gore navedene uslove.

  Trajanje Konkursa je od objavljivanja 15.06.2024. do 24.06.2024 u 23:59 h, pri čemu se dobitnici nagrada proglašavaju nakon završetka svakog dana aktivacije. Dobitnici će biti objavljeni u komentaru ispod objave, po završetku svakog dana aktivacije.

  Stručni žiri bira ukupno 10 (deset) dobitnika nagrada konkursa prema kriterijumu: najkreativniji odgovor na zadatak koji ispunjava uslove navedene u konkursu.

  Neposrednim učešćem u aktivaciji korisnik prihvata sva prava i obaveze iz ovih Pravila.

 3. Detaljan mehanizam konkursa i nagrada

  Učesnik se upoznaje sa Konkursom na zvaničnom sajtu Organizatora Konkursa: https://bananica.rs/.

  Ostavljanjem komentara ispod objave na Bananica Instagram stranici, gde pokazuju svoju kreativnost tako što napišu odgovor na pitanje gde se kriju najveće zalihe Ledenih Bananica smatraće se da se Učesnik prijavio za učešće u Konkursu i da prihvata pravila Konkursa.

  Za učešće u Konkursu neophodno je da Učesnik ispuni sledeće uslove:

  • Da prati Bananica Instagram stranicu.
  • Da ispod objave od 15.06.2024 u komentaru napiše odgovor na pitanje gde se kriju najveće zalihe Ledenih Bananica.
 4. Odabir dobitnika i nagrade

  Tokom Konkursa Organizator od svih Učesnika bira ukupno 10 (deset) dobitnika nagrada. Nagrada je brendirani Ledena Bananica mini-frižider u kome se nalazi 40 Ledenih Bananica.

  Kriterijum za dodelu nagrade učesnicima Konkursa je kreativnost i originalnost odgovora na zadatak kao i činjenice da li je odgovor prilagođen zadatoj temi i svim uslovima Konkursa definisanim ovim Pravilnikom. Organizator će kontaktirati dobitnike direktno u komentarima ispod nagradne objave i preusmeriti dalju komunikaciju u inboks (privatne poruke) radi prikupljanja podataka o adresi dobitnika na koju će se dostaviti nagrada.

  Osvojene nagrade nije moguće zameniti za druge nagrade ili za gotov novac. Način dostavljanja odnosno preuzimanja nagrade biće dogovoren direktno sa dobitnikom.

 5. Svi lični podaci će biti zaštićeni primenom primerenih organizacionih i tehničkih mera, te će se s istima postupati zakonito i pošteno u skladu sa važećim propisima iz područja zaštite ličnih podataka.

  Sve ostale detalje vezane uz postupanje i zaštitu ličnih podataka te ostvarivanju svojih prava učesnik može pročitati u Pravilima zaštite privatnosti i Politici kolačića, koji su dostupni na web stranici Organizatora.

 6. Saglasnost i prenos prava na korišćenje fotografija

  Učesnik konkursa daje izričitu saglasnost za korišćenje svog ličnog dobra na postavljenoj fotografiji ili video snimku, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. Učesnik konkursa, u slučaju zapisa lika trećeg lica, ukoliko se može prepoznati identitet tog lica, garantuje da posjeduje izričitu saglasnost tog lica za korišćenje njegovog ličnog dobra (lika) na postavljenoj fotografiji ili video snimku, kao i eventualnoj budućoj oglasnoj poruci. U tom slučaju Organizatoru se ustupa pravo na lično dobro, bez posebne naknade, te Organizator ne snosi odgovornost za eventualnu naknadu štete po osnovu korišćenja ličnog dobra i/ili zadržava regresno pravo prema učesniku konkursa u slučaju povrede bilo čijeg prava na lično dobro.

  Učesnik mora biti jedini i isključivi nosilac autorskih prava na postavljenoj fotografiji i/ili video snimku koje objavljuje na društvenim mrežama učestvujući u konkursu.

  Učestvovanjem, pobjednik konkursa izričito izjavljuje da isključivo Organizatoru prenosi predmetno, prostorno i vremenski neograničeno sva autorska imovinska prava na fotografijama ili video snimcima (autorsko djelo) bez obaveze navođenja imena autora.

  Učesnik garantuje da postavljenom fotografijom/video snimkom u cjelosti ne povređuje autorska i druga prava trećeg lica. Ako dođe do povrede prava intelektualne svojine ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za povredu snosi učesnik koji je postavio fotografiju odnosno video snimak.

  Organizator može neograničeno prenositi stečena autorska prava na treća lica, sa čime se pobjednik izričito slaže.

  Pobjednik izričito izjavljuje da je jedini vlasnik svih autorskih prava na fotografiji/video snimku i garantuje da autorsko djelo, koje je predmet ovog ugovora, ne sadrži prava trećih lica, autorska prava ili bilo koji drugi naslov.

  Učesnici konkursa su saglasni da se o njima ili korišćenjem njihovih objavljenih fotografija i snimaka može sačiniti video, audio, fotografski i/ili filmski zapis, te da takav video, audio, fotografski, filmski odnosno drugi zapis Organizator i/ili agencija mogu u cjelosti ili u dijelovima koristiti, javno emitovati, javno prikazivati, bez obzira na vrstu medija i broj emitovanja i bez ikakvog vremenskog, teritorijalnog ili drugog ograničenja, kao i da takav zapis mogu prerađivati, modifikovati, uklapati ili na drugi način mijenjati; odnosno na drugi način koristiti za potrebe preporuke proizvoda i usluga Organizatora odnosno za njegovo oglašavanje, bez bilo kakve posebne naknadne saglasnosti autora, dodatnih davanja, plaćanja i/ili protivusluge, uz obavezu poštovanja moralnih prava autora i važećih zakonskih propisa.

  Na poziv Organizatora, učesnici će dati svoju saglasnost i u pisanoj formi.

 7. Žalbe i reklamacije

  Sve žalbe i reklamacije rješava Organizator. U slučaju osnovanih žalbi Organizator se obavezuje da ih u što kraćem roku otkloni i o tome obavijesti učesnike konkursa.

 8. Porezi

  Učesnik konkursa, dobitnik nagrade, ne snosi nikakve poreze, obaveze niti naknade direktno povezane sa poklonima. Sve eventualne poreze u ime i za račun dobitnika poklona snosi Organizator.

 9. Odgovornosti

  Organizator ne preuzima odgovornost za:

  • probleme koji mogu nastati prilikom prijave za učešće na konkursu ili druge probleme nastale iz tehničkih ili sličnih razloga koji mogu nastati tokom ili u vezi sa konkursom koji nisu pod direktnom kontrolom organizatora;
  • (ne)istinitost podataka koje učesnici ostavljaju;
  • bilo kakve posljedice koje su nastale usljed pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova konkursa od strane učesnika u konkursu ili trećih osoba;
  • neželjene posljedice koje su učesnici pretrpjeli zbog učešća u konkursu.
 10. Ostale odredbe

  Organizator konkursa zadržava pravo na dopune i izmene ovih uslova i obavezuje se da će svaku njihovu izmenu ili dopunu objaviti na internet stranici www.bananica.rs.

  Odluka Organizatora o svim pitanjima u vezi sa konkursom i Pravilima, povezanih sa njim, konačna je i važi za sve učesnike.

  U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ova Pravila se smatraju primarnim u odnosu na sva eventualna druga obaveštenja, bilo u štampanom, elektronskom ili bilo kakvom drugom obliku. Autentično tumačenje ovih Pravila daje isključivo Organizator.

  Organizator zadržava pravo na promenu ovih Pravila, na prekid konkursa ili potpuno zaustavljanje konkursa, ako to nalažu pravni, tehnički ili komercijalni razlozi. O svim eventualnim promenama Organizator će obavestiti učesnike obaveštenjem na svojoj web stranici www.bananica.rs.

U Beogradu 27.02.2024. godine

za Atlantic Štark d.o.o. Beograd

Marko Abramović, direktor